Dikkat Oluklu Mukavva
Oluklu mukavvanın hazırlık çalışmasında, üretici ile alıcı işbirliği içerisinde olmalıdırlar. Ambalajlanacak ürünün biçimi, boyutu, birim kutu ağırlığı ile ürünün özel gereksinimleri belirlenmelidir. Oluklu mukavva üretimiyle ilgili...
Arabanızda Uzun Ömürlü Bir Şey Var
İnci Akü, Global Markalaşma Projesi, yeni radyo reklamları ve yol görsellerine taşıdığı artı, eksi kutup başlarını ifade eden sembolleri ile marka iletişiminde vites yükseltti. ..
Haber Kameramanlığı
Yangına gittiğimizde itfaiyeci oluruz. Savaş bölgelerine gittiğimizde asker oluruz. Siper alırız. Kurşunun nereden geleceğini, bombanın nerelere düşebileceğini kestirmeye çalışırız. Avukat oluruz. Mağdurların hakkını ararız. Her işten az da olsa anlamalıyız.
TRT Haber Merkezi Şef KameramanıCelal ÇEVİRGEN
Büyük Ajans Küçük Ajansı Yer Mi?
Dünya hızla değişiyor. Bu süreçte en dikkat çekici kabuk değişimi ise hizmet sektöründe yaşanıyor. Turizmde dev otellerin yerini hızla butik oteller alıyor. Bilişim sektöründe daha da büyümek için yatırım üstüne yatırım yapan ama hantal yapıları nedeniyle...
Gülçin YILMAZ İZER
Başarılı ve Etkili İletişimin Temel Kuralları
İlişkilerimizin en önemli temeli, nasıl iletişim kurduğumuzdur. Karşımızdaki ister yetkili satıcımız, ister tedarikçimiz, ister müşterimiz, isterse yakın bir arkadaşımız olsun, güven ve olumlu etki yaratmanın yolu “doğru iletişimden” geçiyor...
İlk Reklam Şirketi
En eski reklam şirketi, 1786 yılında, Londra’da kuruldu. Şirketin sahibi William Tayler, özellikle yerel basında sayısız ilan yayınlattı. İlk ilan metinleri, genellikle “duyuru” biçimindeydi...
Renklerin Dili
Renk nedir sorusuna teknik olarak ışığın dalga boylarının gözün retinasına ulaşması ile ortaya çıkan algılama gibi bir cevap verilebilir. Bu teknik cevap renkleri ne kadar doğru ifade ediyor? Renkler sadece birer algılama...
Binicilik
İnsanoğlunun yaşamında tarihin ilk çağlarından itibaren yerini almış olan at, tarihi serüveni içinde birçok değişik maksatlara hizmet etmiştir. Atın sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri birer birer keşfeden insanoğlu...
İlk Telefon Rehberi
Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı. Bu rehber 1878 yılının Şubat ayında Connecticet New Haven'da yayınlanmıştı.20 sayfalık rehber...