Somut Düşünceler Tarihi 4 8

zyrtec

zyrtec esasolutions.sk

ru 486 abortion pill where to buy

buy abortion pill online metalwings.com

abortion types

abortion clinics in indiana

melatonin weed mixed

melatonin and weed reddit

Bir düşünceyi görselleştirmek, görseli geliştirmek veya görseli algılanabilir, görülebilir hale getirip doğru mesajı iletmektir grafik tasarım. Bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilebilir.

Grafik ve tasarımın tarihi, MÖ 14,000’lerde yapılmış mağara resimlerine dayandırılabilir. İnsanoğlu zamanda ilerledikçe hayallerini ve hikayelerini duvar mozaikleri, hiyeroglif benzeri semboller ve en nihayetinde alfabe ile ifade etme çabasında olmuşlardır. Sonraları el yazması ve dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg’in Avrupa’da 1450’lerde hareketli matbaayı icadı ile kitaplar yaygınlaşmıştır.  

 Bu dönemde basılı yayınlar için harf ve metin dizimi grafik tasarımın ilk uygulamaları içerisindedir.

Sanayileşme ve fotoğrafın keşfiyle ortaya çıkan İzlenimcilik ve Post­İzlenimcilik akımlarının sonrasında Grafik Tasarımın önemi anlaşılmaya başlanmıştır.

Çünkü resim sanatı farklı bir yöne ilerlemiş ve grafik, afiş, ürün katalogları vb. ürünler daha önemli hale gelmiştir. Düzenli olarak gazete yayını başladığında ise reklam ve ilan önemli birer tanıtım aracı olmuşlardır. Örneğin; ürün katalogları ilk önceleri fotoğraflarla değil, gravür baskılar ile yapılmaktaydı. İşlerin tanıtımını ve duyurusunu yapan afişler de kendi içerisinde ayrı bir alan haline geliyordu. Bu alanlarda ilk çalışanlar da grafiker, grafik sanatçısı veya tasarımcı değil, ressamlardı. Bu yüzden resimsel özellikleri önde, tipografik özellikleri geri planda kalıyordu. Fakat baskı tekniklerinin ilerlemesi, fotoğrafın geliştirilmesi ve tipografinin önem kazanması ile özellikle afiş tasarımı ve dolayısıyla grafik sanatlar resimden ayrı, tasarımın birer dalı olarak ortaya çıkmıştır.

Türkiye’de İbrahim Müteferrika ilk defa 14 Aralık 1727’de Müteferrika Matbaası’nı kurmuştur. Burada basılan kitaplarda grafik tasarım çalışmaları görülmektedir. Katip Çelebi’nin 1732’de basılan “Cihannuma”sı içinde harita ve çizimler vardır.

1891-1896 arasında William Morris tasarladığı kitaplarla zamanına göre çok başarılı işler üretmiştir. William Morris’in yaptıkları, grafik tasarım için bir pazar olduğunu göstermiştir.

Günümüzde büyük ölçüde bilgisayar programları ile yapılan grafik tasarım, önemi artarak yaygınlaşmaktadır.

 

 

Yazar : Emrah SARIAYDIN

Facebookda Paylaş

Diğer Tasarım Konuları