Adıyaman Sağlık Müdürü - Dr. Mehmet Emin TAŞ 2 8

buy abortion pill online

buy abortion pill online

viagra pro mlade

viagra prodej plzen read

naltrexone reviews for opiate addiction

naltrexone reviews

Ankara ve Diyarbakır gibi 40’a yakın ilimizin sağlık uygulamalarınızı yerinde tespit edip örnek aldığı bilinmektedir. Yenilikçi, projeci, değişime açık yönetimiyle öne çıkan Mehmet Emin TAŞ’ı bizlere kısaca tanıtır mısınız?

1966 Adıyaman doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Adıyaman ilinde tamamladım. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991 yılında mezun olup mesleki hayata başladım. Kahraman Maraş ve Adıyaman ilinde değişik sağlık kuruluşlarında görev yaptım. 2003 yılında Adıyaman İl Sağlık Müdürü olarak atandım. Halen bu görevi yürütmekteyim. Sağlıkta dönüşüm programının ülke genelinde sağlık hizmetlerine getirdiği yenilikleri Adıyaman ilinde de en iyi şekilde uygulayabilme fırsatı yakaladık. İlimizin sağlık alt yapısını yeniden dizayn etme ve sağlık hizmetlerine vatandaşın kolay ulaşabilmesini sağladık. Sağlık Bakanlığı politikalarını en iyi algılayan ve uygulayan illerden biri olduk. Aile Hekimliği pilot uygulamasının yapıldığı, Evde sağlık hizmetlerinin ilk uygulamaya konulduğu, Mobil Eczane uygulamasının örnek uygulama olarak Türkiye geneline yansıdığı bir il oldu Adıyaman. Sağlık yatırımı noktasında da ilimizin uzun yıllar kendine yeter duruma gelmesini sağladık. Koruyucu sağlık hizmetleri noktasında toplum destekli projelerle farkındalık oluşturduk.

Adıyaman, sağlıkta yapılanma sürecini başarı ile sürdürmektedir. Bu yeniden yapılanma çerçevesinde Adıyaman’da sunulan sağlık hizmetlerindeki anlayışı ve hizmetteki değişimi bizlerle paylaşır mısınız?

Sağlık Bakanlığı’nın 02.11.2011 yılında yayınlanan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi ile merkez ve taşra teşkilatı yeniden yapılandı. Bu kapsamda, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de birinci basamak sağlık hizmetleri yeni kurulan Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri olarak tanımlanan hastane hizmetleri ise Kamu Hastaneler Birliği’ne bağlandı. İldeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri, özel sağlık kuruluşları, eczaneler, bağlı kuruluşlar arasında koordinasyon ve sağlık yatırımlarının planlanması ve takibi görevi de İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilmiş oldu. Kamu Hastaneler Birliği kapsamında çalışan yöneticiler, performansa dayalı sözleşmeli profesyonel yönetici konumuna getirildiler. Böylelikle sağlık idaresi, daha etkili bir kaynak yönetimi anlayışına kavuşturuldu.

Yeniden yapılanma çerçevesinde sağlık alanında somut olarak neler değişti? Bu değişimin Adıyamanlı vatandaşlarımıza katkıları neler oldu?

Sağlıkta yeniden yapılanma, verilen hizmetlerin daha spesifik kurumlarca verilmesini sağladı. Görev tanımları yapılmış yeni kurumların hizmet üretmedeki kapasite ve mentalitesi yenilenmiş ve daha etkin kılınmıştır. Koruyucu hekimliğin sunumundan sorumlu kılınan Halk Sağlığı Müdürlüğü, vatandaşımıza verilen birinci basamak sağlık hizmetlerini Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde planlayarak daha kapsamlı ve nitelikli bir şekilde sunmaya başladı. Bu hizmetlere vatandaşımızın kolayca erişebilirliği sağlandı ve verilen hizmetten memnuniyeti artırıldı. Yeni bir yönetim anlayışı ile kurgulanan Kamu Hastaneler Birliği, kapsamına aldığı hastanelerin daha efektif işletimi hususunda insan ve mali kaynağını en etkin şekilde kullanabilir hale gelmesini sağladı.

Adıyaman’da 112 Acil Sağlık Hizmetleri gün geçtikçe iyileşiyor ve hizmet kalite standartlarını yakalıyor. Açılan yeni istasyonlar ve araç filosunun genişletilmesi de acil sağlık hizmetlerine olumlu katkı yaptı. Acil sağlık hizmetlerindeki bu değişimi nasıl başardınız?

2003 yılında Sağlık Müdürü olarak göreve başladığımda ilimizde 112 Acil Sağlık Hizmetleri il merkezinde bulunan tek istasyonla verilmeye çalışılıyordu. Bu durum, tabi ki oldukça yetersizdi. Acil durumdaki hastalara zamanında ulaşmak ve etkin bir müdahale ve uygun bir sağlık tesisine intikalini sağlamak, aynı zamanda bunu il genelinde yaygınlaştırmak için yeni istasyonlara ihtiyaç vardı. Süreç içerisinde yeni istasyonlar ihdas ederek istasyon sayımızı 24’e çıkardık. 24 ayrı istasyonda görev bilinci içerisinde hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarımız, Komuta Kontrol Merkezimizin koordinasyonunda hizmet vermektedir. İl genelinde tam donanımlı 43 adet ambulansla acil sağlık hizmeti bekleyen vatandaşlarımıza zamanında etkin ve kaliteli acil sağlık hizmeti vermekteyiz. Kara ambulanslarının yanı sıra, kar paletli ambulanslar, gerektiğinde helikopter ambulans ve uçak ambulanslarla vatandaşlarımızın acil sağlık hizmetlerine cevap verilmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, gerçek anlamda hizmet kalite standartlarını yakalamış yüz akı hizmetlerimizdendir. Modern bir anlayışla kurulan Komuta Kontrol Merkezimizde, bütün acil çağrılar kayıt altına alınmakta, araç takip sistemi ile bütün araçlarımız dijital ortamda takip edilerek hizmetin kontrolü etkin bir şekilde sağlanmaktadır. Yılda yaklaşık 30.000 acil vakaya müdahale ederek hastaların uygun sağlık tesisine naklini gerçekleştiriyoruz. Vakalara ulaşım hızımız belirlenen sürelere uygundur. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan personelimize periyodik aralıklarla hizmet içi eğitimler vererek zinde kalmalarını ve motivasyonlarının yükselmesini sağlamaktayız. Bütün bunlar, verilen hizmetlerin nitelik ve kalitesini arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın, 112 Acil Sağlık Hizmetlerimizden memnuniyeti de oldukça yüksektir.

Kuruluşlar arasında yaptığınız koordinasyon toplantıları ile iletişim kanallarını hep açık tutuyorsunuz. Bu da tespit edilen sorunların çözümünde hızlı ve yerinde müdahaleler ile sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlıyor. Adıyaman’da sağlık hizmetleri koordinasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Bu koordinasyonun devamı ve korunması için nasıl bir yol izliyorsunuz?

Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekiplerin uyumlu bir şekilde çalışabilmeleri için sağlıklı iletişim kurulması kaçınılmazdır. Göreve geldiğim günden beri buna çok önem verdim. Artık çağımız yönetişim çağı, dolayısıyla klasik yönetim tarzları sağlık idaresinde başarılı olamamakta. Birlikte yönetim ve sağlıklı iletişim, beraberinde başarıyı getiren en önemli faktördür. Kurumlar ve birimler arasında sağlanan koordinasyon, verilen hizmetlerin daha sorunsuz bir şekilde icrasını sağlamakta ve mevcut sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır. Geçmişte olduğu gibi, yeni yapılanma sürecinden sonra da koordinasyona büyük önem verdik. Bağlı kuruluşlarımızın değerli yöneticileri ile yapmış olduğumuz koordinasyon toplantıları oldukça verimli geçmekte ve tespit edilen sorunlar zaman kaybına fırsat vermeden çözülmektedir. Bütün bunlar da sağlık yönetimini kolaylaştırmaktadır. Etkin koordinasyon toplantıları ile ilimiz sağlık hizmetlerini daha olumlu ve verimli hale getirmekte ve bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamaktayız.

Çocuklar hepimizin geleceği. Sağlıklı bir neslin yetişmesi için gerek okul öncesi gerekse ilkokul çağındaki çocuklara yönelik birçok çalışma ve projeniz bulunmakta. Kısaca bu projelerden bahseder misiniz?

Çocuklar geleceğimizin teminatıdır. Biz çocuklarımızın sağlığını önemsiyoruz. Koruyucu hekimlik kapsamında başarılı bir şekilde uyguladığımız “Bağışıklama Programı” ile çocuklarımızı aşı ile korunabilir hastalıklara karşı bağışık hale getiriyoruz. Aşı oranlarımız her antijende %98’ler düzeyindedir. Bunun yanı sıra, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklarımızın daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmaları için birçok program ve proje yürütmekteyiz. Genel sağlık taramalarının yanı sıra, okul diş sağlığı projesi veya sağlıklı göz ve eğitimde başarı projesi gibi spesifik projelerle çocuklarımızın sağlığını korumaktayız. Okul diş sağlığı projesi kapsamında ana sınıfı ve ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizi yaklaşık 4 yıldır yılda en az 4 kez sınıflarında ziyaret ederek diş hekimlerimiz tarafından kontrol ve tedavileri yapılmakta, böylece daha sağlıklı bir ağız ve diş yapısına kavuşmaları sağlanmaktadır. Diğer bir projede ise sağlıklı göz ve eğitimde başarı projesi kapsamında yine ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik göz uzmanı hekimlerimiz tarafından kontrolleri yapılarak tespit edilen görme kusurları tedavi edilmekte, böylece çocuklarımızın görme fonksiyonları iyileştirilerek daha başarılı bir eğitim almaları sağlanmaktadır.

Yine “Beyaz Bayrak” projesi kapsamında okullarımızda sınıflar ve çevrelerinin daha hijyenik tutularak çocuklarımızın sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim almalarını teşvik etmekteyiz. Yapmış olduğumuz bilgilendirici eğitimlerle kişisel hijyen, beslenme, fiziksel aktivite, hareketli yaşam ve obeziteyle mücadele gibi konularda farkındalık oluşturmaktayız. Bütün çaba ve gayretimiz daha sağlıklı bir neslin oluşmasına katkı sağlamaktır.

Bundan sonra sağlık alanındaki hedef ve projeleriniz nelerdir?

Sağlık yönetiminde bulunduğumuz 10 yıllık süreçte önceliğimiz her zaman Adıyaman ilini sağlık alanında yaşanır bir kent haline getirmek olmuştur. Bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli programlar yaparak sağlık hizmetlerini sürdürülebilir kılmanın gayreti içinde olduk. Planlayarak yatırım programına dahil ettiğimiz modern sağlık tesislerimizin tamamlanarak hizmete sunulması sağlık hizmetlerimizin kalitesini artırdı ve beraberinde hasta memnuniyetini de getirdi. İl merkezi ve bütün ilçelerimize yaptığımız sağlık tesisleri ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişebilirliğini artırdık. Kahta, Besni, Tut, Gerger ilçelerine yaptığımız modern hastanelere ek olarak Sincik ve Samsat ilçelerine yapılması planlanan ve ihale sürecinde olan hastaneler ile bütün ilçelerimizi modern hastanelerle buluşturuyoruz. İl merkezinde yapımı tamamlanmak üzere olan 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi modern çağın gerekliliklerine uygun dizayn edilmiştir. Uzun yıllara cevap verecek Adıyaman ilinin tedavi hizmetlerinin fiziki aaltyapısını tamamlamış bulunmaktayız. Yine il merkezinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan modern Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bölgede örnek gösterilecek bir sağlık tesisidir. Bütün bu yatırımların yanı sıra il genelinde planlayarak tamamladığımız Aile Sağlığı Merkezleri ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki alt yapısını da tamamlamış olduk. Bundan sonraki hedefimiz, mevcut durumu sürekli iyileştirerek verilen hizmetin nitelik ve kalitesini artırmak, insan onuruna yakışır sağlık hizmeti sunmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Son olarak Adıyamanlı hemşerilerinize ve sağlık çalışanlarınıza mesajınız nedir?

Adıyamanlı hemşerilerimize en önemli mesajımız sağlıklarını önemsemeleridir. Çünkü biz tüm sağlık çalışanları olarak Adıyaman halkının sağlığını önemsemekteyiz. İlimizin gerçeklerini göz ardı etmeden, günlük değil uzun vadeli bakış açısıyla hareket ederek, hakkaniyetten taviz vermeden yönetim sergilemeye çalışmaktayız. Adıyaman’da yaşayanların sağlık hizmetlerinden maksimum düzeyde yararlanabilmeleri için çaba sarf etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanları olarak gerekli özveriyi göstermekteyiz. Vatandaşlarımızın da sağlık çalışanlarına karşı hoşgörülü olmasını beklemekteyiz. Son yıllarda yaşanan sağlıkta şiddet konusu moral ve motivasyonumuzu olumsuz yönde etkilemektedir. Bütün amacımızın vatandaşlarımıza daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti verebilmek olduğunun bilinmesini istemekteyiz. Sağlık çalışanlarımıza da kendilerinden hizmet bekleyen vatandaşlarımıza güler yüzlü bir hizmetin verilmesi hususunda azami gayreti göstermelerini ve bu hususta iletişim kazaları yaşanmamasını dilemekteyiz. Karşılıklı hoşgörü, verilecek hizmeti daha kaliteli ve verimli kılmaktadır. Herkese sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

 

Yazar : TR'de MARKA Röportaj

Facebookda Paylaş

Diğer Tanıtım Konuları