Benim İçin Tasarla, Beğenirsem Öderim 4 2

protonix

protonix vizvilagnap.hu

mixing xanax and weed

mixing adderall and weed

prednisolon kur

prednisolon bivirkninger hud

Benim İçin Tasarla, Beğenirsem Öderim

Dişçiye ya da hastaneye gittiğinizde muayene olmadan önce doktora şöyle diyebilir misiniz:

“Sen önce beni tedavi et eğer iyi olursam parasını veririm”. Tabii ki mümkün değil ama günümüz şartlarında özellikle Türkiye için söylemek gerekirse serbest çalışanlar için iş bittikten sonra ücret konusu başlı başına sorun teşkil ediyor. İşveren ya parayı vermiyor ya emeğin karşılığı olanın aşağısını veriyor ya da sürekli tasarımcıyı oyalıyor. Bu durum tasarım dünyasında her gün sıklıkla karşılaşılan ve çığ gibi büyüyen, hiç bitmeyecek gibi duran büyük bir sorun. Günümüz dünyasında logo tasarımına gereğinden az değer verilmektedir ve insanlar hala şirketler için doğru bir logonun ne kadar önemli olduğunu anlamamaktadır. İşte bu yüzden burada bilmeyenler için logo ve amblemin ne olduğunu, ne işe yaradığını tanımlamaya çalışacağım. 

Amblem nedir?

Çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir ya da daha geniş tanımıyla "Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir". Harflerden Oluşan Amblemler, Biçimleriyle Firma Hakkında Bilgi Veren Amblemler, Harf ve Resimsel Biçimlerin Bir Arada Kullanıldığı Amblemler olmak üzere değişik kaynaklarda birkaç çeşidi olsa da genel itibariyle üç başlıkta çeşitlemek mümkündür.

Logo nedir?

Amblemden farklı olarak logo ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. Sade, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay, mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşmalıdır. Her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir olmalı, çok küçük ölçülerde ayrıntılar kaybolmamalı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmemelidir. Her türlü ölçüde ve yüzeyde okunabilir olmalıdır. Özgün olmalıdır. Başka firma ya da ürünlere ait logolar ile karışıklığa sebep vermemeli, hatta çağrıştırmamalıdır. Kopyalanan ya da esinlenen logolar o ürün ya da firmaya büyük zarar verir. Logo tasarımcıyı değil ürün ya da firmayı yansıtmalıdır. IBM logosunun tasarımcısı Paul Rand’e göre logoyu üreten tasarımcıdır ancak oluşturan firmanın kendisidir. İlgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Seçilen ya da tasarlanan font şirketin içeriğine uygun olmalıdır. Ayrıca kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek logonun tasarım aşamasında önemli unsurlardır.

Logo sadeliğinin yanı sıra gerek rengi gerek şekli itibariyle farklı koşullarda görüldüğü zaman bile akılda kalıcı olmalıdır. 

Farklı bir ülkeye ait ürün ya da firma için logo tasarlanacağı zaman o ülkenin renklere yüklediği anlamlar ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Özellikle bir simge kullanılacağı zaman simgenin taşıyacağı anlam bakımında bu bilgi çok önemlidir.

Logo ticaretin başladığı yıllardan beri ürünleri, kuruluşları ya da hizmetleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan bir ya da birkaç tipografik karakterden meydana gelen bir nevi işaretlemedir. Amblem ise tipografik karakterlerin henüz bilinmediği zamanlarda kullanılmaya başlanan ve günümüzde okuması yazması olmayan insanları göz önünde bulundurarak hala kullanılmaya devam edilen daha çok sembollerle yapılan işaretlemedir. Bu iki kavram sık sık birbirine karıştırılmak ile birlikte her iki kavramında beraber kullanıldığı durumlarda artık ismi logo olarak adlandırılır.

Bir logo tasarımında olmazsa olmazları hakkında Graphic Design 6 madde sıralamış:

1. Bir logo, uzun ömürlü olmalı.

2. Bir logo, orijinal olmalı.

3. Bir logo, profesyonel gözükmeli.

4. Bir logo, şirketi anlatmada ilk etkiye sahip olmalı.

5. Bir logo, zamanı yansıtmalı ve bunun için tasarlandığını düşündürmeli.

6. Bir logo, kurumsallaşmanın başlangıç noktası olmalı.

Logo’nun Türk Dil Kurumu Sözlüğünde Türkçesi “ayırmaç” olarak verilmektedir. Yani tüm anlatmak istediklerimi özetliyor bu kelime. Logo ya da amblem sizi diğerlerinden, benzerlerinizden ayıracak en önemli noktadır. Hafife alınmayacak kadar önemlidir.

Yazar : Duygu MONSEFH YELOĞLU

Facebookda Paylaş

Diğer Tasarım Konuları