Yazının Kahramanı Tipografi 4 6

cost for abortion in wa

cost for abortion in wa link

prednisolon

prednisolon inetapakistan.azurewebsites.net

thyroxin frit

thyroxin gegenspieler thyroxin d6 thyroxin 25 mikrog

YAZININ KAHRAMANI

Tipografi, yazıyı belli bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Font(yazı tipi), font büyüklüğü, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yazı tasarımcıları tek bir yazı ailesi için bile uzun süre çalışırlar. Font (yazı tipi), font büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yayımlanacak yazınsal içeriğin bir forma sokulması veya tasarımı olarak da tanımlanabilir. Tipografi kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiş, Tipografi olarak çevrilmiştir.Kısaca tipografi elle yazı çizme sanatıdır…Tipografi, basılı ve dijital mecralarda, reklamcılıkta, caddedeki mağazanın tabelasında, lokanta ya da kafede “ne yesem acaba?” diye düşünürken baktığınız menüde…Tasarımdaki yeri ve öneminin muazzam olduğunu bu işi bilen çevreler kabul etmiştir.İnsanoğlu çağlar boyunca bilgiyi korumak ve kendinden sonraki nesillere aktarmak için yazıyı kullandı. Bilginin görünür, somut ve kalıcı hali olan yazıyla bilgiler zaman içinde gündelik yaşamın gereksinimleri dışında güzel yazıyla sanata (kaligrafi) dönüşür. Sanatsal yaklaşımla oluşturulan özgün harflere karşılık tipografi metal aletlerle mekanik bir şekilde uygulansa da sanatsal kullanım özelliğini kaybetmez.

Modernizmin tipografiye yüklediği yeni anlamlarla ve geleneksel, klasik tavrın çağa ayak uyduramadığı teziyle tipografi teknik süreçten kavramsal bir tavra dönüşür ve bir tasarım anlayışı olarak ele alınır.

XX. asır başında Zürih’te ortaya çıkan Dada hareketiyle yaratıcı sanatı canlandırma amacıyla tamamen yeni ve deneysel ifade biçimleri bulmak hedeflenmiştir. Kurallardan kurtularak eskiyi yıkıp yeniyi kurma çabası ile Dadaistler kendiliğinden olanı planlı hale getirmeye çalışırken, tipografiyi geleneksel kalıpların dışına çıkarırlar. Harf biçimlerini görsel biçimler olarak kullanmaya başlayarak tipografinin sınırlarını genişletirler. Böylece tipografi, başlangıçta teknik bir sürecin terimiyken artık tasarımla eşanlamlıdır.

Yeni tipografiyle ve yeni tipografi tanımı ile yeni okuma biçimi de gelir. Basılı ürünlerin satır okunması değil bütününe şöyle bir göz gezdirileceği, ancak vurgulanmışsa detaylara bakılacağı söylenir. Tipografi sözcüklere, satırlara sıkışmış bir düzenlemeden ziyade, tasarım bütünü olarak ele alınacaktır. Tasarımı belirleyense monotonluk ve çeşitlilikten uzak kalmak, açıklık, çağın gereksinimleri ve işlevselliktir. Tipografi değerini kaybetmeyen, tasarım için pek değerli, hatta çoğunlukla tasarımın merkezini oluşturan emsalsiz bir malzemedir.

Günümüzde belirli bir mesajı belirli bir kitleye doğru ve en kısa yoldan iletme işini tasarım üstleniyor. Grafik tasarıma ihtiyaç duyulan tüm mecralarda, özellikle reklamda, algıyı etkilemesi ve duygulara dokunması özelliğinin doğru kullanılmasıyla çok güçlü bir çözüme dönüşen tipografi, tıpkı müziğin yarattığı etki gibi, mesajı ikna edici kılması, mesajın doğru ve sapmadan izleyiciye ulaşmasında çok önemli, olmazsa olmaz, yere göğe sığmaz bir öğe.

Afiş, kitap kapağı, dergi sayfa tasarımı gibi gün içinde bakmasak da, görmesek de bizim olan, etrafımızı saran tasarımlarda taşıyıcı görevi görür. Bir tasarımcı yazıyla, biçimle veya yazıyla oluşturduğu biçimle bir anlam iletir, yazı kavramının oluşmasında ciddi rol üstlenir. İyi çözülmüş tasarımlar sorun çözer, anlam katar, sürekli yaşar.

Tasarımda doğru seçilen font: marka hikayesinden, markaya olan güvenilirliğe, markanın imajına, sürekliliğine, köklü veya çağdaş bir anlayışla yönetildiğine, dinamizmine kadar sayısız özelliği izleyiciye aktarmak için etkilidir. Her zaman hikayeyi okumak mümkün olmayabilir fakat marka kimliğiyle örtüşen fontun kullanılması ipucu verebilir. Harfler kavramlara gönderme yapar, bu yüzden formu önemlidir. Bunun için markaya özel harf çalışması yapılabilir. Var olan fontlar işinizi görmüyorsa vektörel çizim yapabileceğiniz programlar imdada yetişir.

Tipografi ağırlıklı olarak reklam ve pazarlama iletişimi disiplinlerinde kullanılıyor. Fakat biçim olarak estetik olduğu için farklı sektörler de seviyor ve sevecek tipografiyi. Aksesuarlar, mobilyalar, kıyafetler gibi akla gelebilecek çoğu obje üzerinde de doğrudan veya dolaylı olarak tipografinin etkisini görmek mümkün. Tasarım algısındaki bu mihengin, tasarımı ciddiye alan her göz tarafından yakinen izlendiği bir gerçek.

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Tasarım Konuları