Turizmde Kurumsal Bir İmaj var 3 6

aricept

aricept customcoffeemugs.ca

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

adderall and weed anxiety

adderall and weed experience blogs1.welch.jhmi.edu

TURİZMİNDE BİR KURUMSAL İMAJI VAR

Ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ve iklim çeşitliliği sayesinde birçok turizm faaliyeti aynı dönemde -yaz, kış, sağlık, inanç gibi- gerçekleştirilebilmektir. Durum böyle olunca turizm faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde konaklama işletmelerinin sayısı ve önemi de artmıştır. İnsanların tatile gitme zamanları ve fırsatlarının az olduğunu düşünürsek gidilecek işletmelerin araştırılması aralarında seçim yapılması oldukça normal ve olması gereken bir durumdur. Araştırma aşamasında dikkate alınan ilk konu ise kuruluşların imajlarıdır.     

Pazarların doygunluğa ulaşması ve bu pazarlarda reklam, sponsorluk, satış geliştirme, halkla ilişkiler gibi yaşanan yoğun iletişim trafiği, konaklama işletmelerinin belirgin bir kurum kimliği ve bunun sonucunda saygın bir imaja sahip olma ihtiyacını doğurmaktadır.

Turizm sektöründe talebin esnek ve rekabetin yoğun olmasından dolayı konaklama işletmeleri pazardaki rakipleriyle başa çıkabilmek için yalnızca ürün ve hizmetlerini geliştirmenin yeterli olmadığını, hedef kitlenin gözünde sağlam bir yer edinebilmek amacıyla iyi bir kurumsal imaj oluşturmak gerekliliğini kabul etmiştir ve bunun için yoğun çalışmalarda bulunmaktadırlar.

Konaklama işletmeleri, benzer ürün ve hizmet üreten işletmelerden farklılığını, sahip olduğu kurumsal imajla ortaya koymalıdır. Kurumsal imaj, kamuoyunun zihninde kurumla ilgili olarak oluşan deneyimlerin, inançların, duyguların, bilgilerin ve izlenimlerin bir bütünüdür.

Peki, konaklama işletmeleri için “İyi bir kurumsal imaj nasıl yaratılır?”. İyi ve saygın bir kurumsal imaj yaratmak amacıyla işletmede öncelikle bu konuyla ilgili bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Alt yapı oluşturmanın ilk adımı ise işletmenin misyon ve vizyonun tanımlamaktan geçmektedir. Bu adımdan sonra atılması gereken ikinci adım konaklama işletmelerinin dış imajını oluşturmaktır. Bu kapsamda, işletmede müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmetlerde kalite yaratılması, işletmenin görsel unsurlarının iyileştirilmesi ve bu çalışmaların reklam, sponsorluk ve medya ilişkileri ile güçlendirilmesi çalışmaları yapılmalıdır. 

Unutulmaması gereken bir konuda,  iç imaj oluşturulmadan dış imajın oluşturulmasının güçlüğüdür. Bir başka deyişle, konaklama işletmeleri, dış hedef kitle üzerinde iyi ve olumlu bir imaja sahip olmak istiyorsa öncelikle kendi çalışanları üzerinde iyi bir imaja sahip olmalıdır. Çalışanların gözünde iyi bir imaja sahip olmayan işletmeler dış hedef kitlesine kendini anlatmaya iyi bir imaj yaratmaya çalışırken zorlanır ve amaçlarına ulaşamaz. 

Ülkemizin konumundan dolayı turizm de tartışılmaz bir marka değeri kazanmıştır. Turizm sektöründe yer alan tüm firmalarımız bunun bilinciyle kurumsal faaliyetlerine yön verdiklerinde hem kendileri hem ülkemiz kazanacaktır.

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Pazarlama Konuları