Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Web Sitesi Zorunlu! 5 4

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin price without prescription

buy cheap abortion pill

abortion pill online website

cheap abortion in chicago

cheap abortion clinics in va asser.nl

naltrexone vs naloxone mechanism of action

morphine with naltrexone and naloxone

viagra cena na predpis

viagra prodej cena click

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Web Sitesi Zorunlu!

Geçtiğimiz yıl, hem Türkiye’de hem de dünyada çok önemli gelişmeler yaşandı. Bunların arasında Türkiye’nin AB ile uyum süreci, küreselleşme ve teknolojide yaşanan dönüşümler sayılabilir. Ülkemiz dünyadaki bu değişimlere adapte olmaya çalışırken bir yandan da eski kanunlarımızın artık günün ihtiyaçlarına cevap veremediği görülmektedir. 

1957 yılından bu yana yürürlükte olan eski Türk Ticaret Kanunu günün ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda, Türk ticaret hayatında devrim olarak nitelendirilen yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1 Temmuz 2012’den itibaren yürürlüğe girmesi için düğmeye basıldı. 

14 Ocak 2011 kabul edilen ve 14 Şubat 2011’de resmi gazetede yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm limited ve anonim şirketlere web sitesi zorunluluğu getirildi.

Yasaya uymayarak site yaptırmayan ya da eksik bilgiler içeren site yaptıran firma sahiplerine, tüm ortaklarına ve müdürlerine 3 aydan 6 aya kadar hapis ve para cezaları uygulanacaktır!

Web sitesi, herkesin, her yerden kolayca erişebileceği bir veri ortamıdır. Yeni TTK tasarısı, web sitesini bu yüzden zorunlu kılmaktadır. 

Şahıs şirketlerinde az sayıda ortak vardır ve bu ortaklar iletişim halindedirler. Bu yüzden şahıs şirketlerinin, ortaklarını web sitesi üzerinden bilgilendirmek gibi bir sorunları yoktur. Şahıs şirketlerinin ortaklarının yanında kamuyu bilgilendirmesi de beklenmemektedir. Çünkü şahıs şirketleri, kamunun genelini ilgilendirmeyecek kadar küçük çaplıdır. Dolayısıyla şahıs şirketlerinin web sitesi yapmasının zorunlu kılınması anlamlı olmayacaktır. Bu şirketlerin web sitesi yapması, kamuyu aydınlatmak ya da ortakları bilgilendirmekten ziyade, şirket tanıtımı yapması demektir. Sermaye şirketlerinde çok sayıda -özellikle anonim şirketlerde milyonlara ulaşan sayıda- ortak mevcuttur. Ve bu şirketlerin sermayeleri de genellikle kamuyu ilgilendirebilecek kadar büyüktür. Sermaye şirketlerindeki gelişmeler doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanı etkileyebilir. 

Sermaye şirketi ortaklarının çok sayıda olması; tamamının karar alıcı durumda olamaması ve tamamının şirket hakkında bilgi sahibi olamaması sonuçlarını doğurur. Ayrıca piyasayı etkileme güçleri yüksek olduğundan, bu şirketlerdeki gelişmeler kamuyu ilgilendirmektedir. İşte tasarının gerekçesi de tam olarak bu sorunları çözmek.

Yasalara göre;

Tüm web sitesi yaptırımları faturalı olmalı, 

Kesintisiz sunucu desteği vermeli,

Devamlılığı ve bakımı konusunda resmi anlaşmalar yapılmış olmalı,

Yönetici panelli olmalı ve içeriği tamamen güncellenebilir olmalı,

Yasanın önerdiklerini içermesine dikkat edilmelidir.

Tüm bunlarla birlikte sitenin kurumsallaşmış firmalarca yapılması şart. Bireysel yapılan çalışmalarda sıkça oluşan anlaşmazlık durumları hapis ve para cezalarına dönüşebilir.

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Tema Dışı Konuları