OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 4

amoxil

amoxil lunchroomtasty.nl

mirtazapine 15mg tablets

buy mirtazapine

prednisolon og alkohol

prednisolon og alkohol website

buy abortion pill online reviews

buy abortion pill

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme, insanların gereksinim duydukları ya da istedikleri malları ve hizmetleri sunabilmek için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştirme aracıdır. Hepimiz, işletme dünyası içine doğrudan ya da dolaylı olarak gireriz ve işletmelerin sunduğu olanaklardan yararlanırız. Sağlıklı bir işletme ve iş dünyası, insanlara daha yüksek gelir ve daha yüksek bir yaşam standardı sağlar.

Günümüzde işletmelerden beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ya da ürünü güvence altında almak yetmemektedir. Beklenti, işletmelerin; ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir. 

İster üretim, ister hizmet sektörü olsun, işi; çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmek zorunludur. İşletmelerde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği; bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası bir standarttır. BSI (British Standarts Institution) tarafından yayınlanan OHSAS 18001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir "İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)" standardıdır. 

ISO 9001 ve ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde; İş Sağlığı ve Güvenliği’nin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim duyulmuştur. Avrupa Birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği, ayrıca Çalışma Kanunu’nda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içermektedir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:  

•İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak,

•Daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesini sağlamak,

•Tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir sistemdir.

İSG yönetim sistemiyle; çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımı sağlanacaktır.

Bu sistemle çalışanlar;

İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, 

yasalara uyan, 

hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, 

uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, 

acil durumlara hazır, 

performansını izleyen,

izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, 

faaliyetlerini denetleyen, 

yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır. 

OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni Uygulayan Kurumlar:

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,

Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış, 

Acil durumlara (kazalar, vb) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış, 

İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen, 

İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan, 

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dokümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır.

OHSAS 18001'in İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin yararları şunlardır; 

1-Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden ve kazalardan koruyarak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak.        

2-Çalışan motivasyonu ve çalışan katılımını artırmak.                                                                                  

3-İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek, iş veriminde artışın sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesini sağlamak.

4-Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanmak.

5-Ulusal ve uluslararası yasa ve standartlara uyum sağlamak.      

6-iş performansını arttırmak, 

7-Diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı, sorumlu bir imaj yaratmak. 

8-Rakiplere karşı üstünlük sağlamak.

9-Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesini sağlamak.

Yazar : Kadir BİLEN

Facebookda Paylaş

Diğer Tanıtım Konuları