Pazarlamada Marka: Amatör Ruh 3 8

amoxicillin cost without prescription

buy amoxicillin online click here

cialis free coupon

cialis coupon

over the counter albuterol inhaler walmart

over the counter albuterol inhaler walgreens

otc inhaler for cough

rescue inhaler otc

Hızla değişen dünyada pazarlama ve satış ağı şirketler tarafından toplumların istek, ihtiyaç ve yerel alışkanlıklarına bağlı kalarak sürekli farklılaşma göstermektedir. Müşterinin ürüne olan isteğini arttırabilmek, ürün-müşteri ilişkisini en üst seviyeye çıkarabilmek için bireysel çabaların gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir. Sürekli değişen ve yenilenen istekler karşısında kurumsallıklarını koruyarak pazarlama kanallarında yenilenmeye giden firmalar çok büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun yanında üründe yapılacak değişimin veya gerçekleştirilmesini planladıkları yeniliğin harcamalar toplamı da kurumsal firmaların yönetim kademesini bir hayli zora sokmaktadır.

Şirketler bahsettiğimiz bu durumdan ve karmaşadan hepimizin içinde bulunan amatör ruh kavramı ile kolayca kurtulabilirler.

Aşağıda amatör ruhun özelliklerini okudukça bu problemin nasıl çözüleceği ile ilgili kafamızdaki soru işaretleri kaybolacaktır diye umut ediyorum.

Amatör ruhlu insanlar profesyonellere göre daha şevkli çalışırlar ve duyarlılıkları yüksektir. Pazarlama uygulamasında mevcut veya değişen ürünle bütünleşmeyi daha kolay kabullenebileceklerdir. Ürünü anlatırken olumlu yanlarını daha iyi ve rahat bir biçimde dile getirebileceklerdir.

Zorluklar karşısında çabuk yılmazlar. Bu da tutundurma faaliyetleri açısından oldukça önemlidir.

Her türlü tüketiciye ürünü ulaştırmada dağıtım kanallarını etkin ve verimli kullanırlar ve bu da beraberinde israfın önlenmesine yardımcı olarak maliyeti düşürmeye yardımcı olur.

Tüketici için daima birinci öncelik olan fiyatla ilgili olarak Amatör Ruh pazarlamaya her zaman yeni kavramlar katmıştır. Fiyatı saklayarak ürünün özünü ortaya çıkarmak için yoğun çaba ve emek harcarlar. Fiyatın tüketiciyi korkutmasına engel olmak için gerçekçi ve yenilikçi örnekler verebilirler. Şirketleri için olumlu çözüm ortaklarını bulabilirler. Satışta fiyatı önemsizleştirerek üreticinin kar maksimizasyonu için daima yarar sağlarlar.

 Bahsettiğimiz kavramlar ve ilkeler pazarlama açısından gereklidir. Bunlar, şirketlerin ayakta kalmasında mutfak görevi gören pazarlama departmanında çalışanlar açısından amatör ruhun önemini ortaya koymaktadır. Bu kavramlar, pazarlamada profesyonelliğin amatör ruhla buluştuğu “Promatör”(promateur) konseptinin ortaya çıkmasında öncü görev üstlenmişlerdir. Günümüz ticari hayatında artık şirketler amatör ruhlu profesyonel yöneticileri bünyelerinde barındırmak istemektedirler.

Amatör ruhun iletişimdeki etkinliği, hissi davranışı ve yakınlığı, bireylerde güven algısını oluştururken, profesyonel kapasitede bilgi ve beceriye sahip olmakla istenilen başarıya ulaşılmasını sağlayacaktır.

Unutmamalıyız ki pazarlamada marka haline gelen kişiler ve şirketler amatör ruh ile hareket ederek tabandan zirveye ulaşmışlardır. 

 

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Pazarlama Konuları