Başarının Gizli Anahtarı: Kurumsallaşma 3 8

venlafaxine uk buy

venlafaxine buy online read

bentelan prezzo

bentelan fiale

compare naloxone and naltrexone

compare naloxone and naltrexone website

Gerek kişilerin gerekse işletmelerin, zamanla ekonomik güç dengeleri içerisinde yerlerini alabilmek adına çeşitli düzenlemelere gittiklerini gözlemlemekteyiz. Bazen bu düzenlemeler şirket türlerini ortaya çıkarırken, bazen de birleşme ve satın alma kavramlarını gündeme getiriyor. Özellikle aile şirketlerinin ihtiyaç duydukları bu düzenlemeler sayılarının fazla ve ekonomiye etkilerinin önemli olması nedenleri ile artık zaruri bir hal alıyor.

Dünyada ve Türkiye’de özel sektör işletmelerinin önemli bir kısmının aile şirketi olması, bu şirketlerin daha dikkatli incelenmesi sonucunu ortaya koyuyor. Aile şirketlerinin, ABD’de kayıtlı şirketlerin %90’nı, İspanya’da %80’ni, İtalya’da %95’ni, İsviçre’de %85’ni, Japonya’da ve Türkiye’de %95’ni oluşturduğu istatistiklerde yerini alıyor. Dünyadaki aile şirketlerine, Ford, Levi’s, Michelin’i ve Türkiye’de: Koç, Sabancı, Doğuş, Bayraktar, Doğan Grubunu örnek olarak verebiliriz.

Tabi verdiğimiz örneklerin aile şirketi olup, kurumsallaşmaya geçiş yapmış, başarılı şirketler olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bir de aile şirketi olup, henüz kurumsallaşmaya adım atmamış olan şirketler söz konusu.. Israrla kurumsallaşmanın gerekliliğini savunurken, bu ısrarımızdaki haklılık payını da, aile şirketlerinin dezavantajlarına baktığımızda net olarak görüyoruz:

Değişme direnci yüksek, 

 İş sahiplerinin işin içinde olmasından kaynaklanan kurumsal sorunlar,

Patron güdümünün bazen yeni yönelimleri engellemesi,

Öngörü, planlama, bütçeleme ve raporlama gibi bazı mantıkların gelişmesinde yaşanan sorunlar…

Benzerlerini de sıralamak mümkün tabi. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Yeniliklere açık olarak, biraz güvenle yönetim kademelerine profesyonel yöneticileri getirerek kurumsallaşmanın ilk adımlarını atmak gerekir ki…

Kurumsallaşma kavramı, içerisine birçok konuyu almaktadır; bir işletmenin iş görenlerinin birbirlerine hitap etme şekli, birbirleri ile selamlaşma biçimleri, çalışanlarını ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri, her aşamada karar alma biçimleri, müşterilerle diyalog kurma biçimleri ve diğer eylem ve davranış tarzları vb.. (1) Kurumsallaşma, müşterilerin bakışına göre; “bir işletmenin malına ve hizmetine güven duyulması ve hatalarını zamanında telafi etme yeteneği” olarak; İş ilişkisinde bulunulan kişi ya da kurumlara göre: “bir işletmenin faaliyetlerinin etkinliği, sürekliliği ve kendilerine karşı sorumluluklarını yerine getirme yeteneği” olarak; Kamu kurumlarına göre: “bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin yararlı ve yasal olması, işletmenin devlete ve topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi” olarak; İşletme sahip ve yöneticilerine göre ise: “işletmenin varlığını kişilerden bağımsız olarak uzun süre sürdürebilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. (2)

Şirketlerde verimin ve performansın artırılmasında en önemli unsurlardan biri kurumsal yapının sağlamlığıdır. Sürdürülebilir büyüme ve krizlere karşı etkin korunma ancak kurumsallaşma düzeyinin artırılması ve iyi bir yönetim ile mümkündür. Türkiye’de şirketler kurumsallaşma konusunda oldukça yavaş ve isteksiz hareket etmektedir. Oysa kurumsallaşmanın şirketlere sağlayacağı sayısız yarar bulunmaktadır. (3)

Türkiye’de her yıl yaklaşık 30.000 şirket kapanmaktadır. Bu şirketlerin kapanma nedenlerine bakıldığı zaman ilk fark edilen konu mali yapılarının zayıflaması olarak görülmektedir. Oysa mali yapının zayıflamasına neden olan yönetsel faktörler göz ardı edilmektedir. Şirketlerin mali yapılarında oluşan problemlerin büyük çoğunluğunun iyi yönetim yapılarına sahip olmamaları ve yönetsel anlamda yapılan hatalardan kaynaklandığı bilinmektedir.

Kurumsallaşma olgusu, işletmenin bir sistem haline gelmesidir. Kurumsallaşma şirketin tamamen profesyonellere terk edilmesi, kontrolün elden çıkartılması değil, şirketin kuralları, standartları ve prosedürlerinin olması ve kişilerden bağımsız olması demektir. Yetki ve sorumluluklarının dağıtılması, profesyonel bir yönetime geçilmesi, aile ve iş ilişkilerinin birbirinden ayrılması demektir. Kısacası başarıya ulaşmanın gizli anahtarıdır.

 (1) Ulukan, C., (2005). “Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallaşma Perspektifi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:2.

 (2) http://dd.com.tr/index.php/makalearastirmaroportaj/makaleler/kurumsallasmayi-gercekten-anlamak/ (erişim tarihi: 04.04.2013)

(3) http://solarisdanismanlik.com/index.php/2012-07-07-21-10-37/110-aile-sirketlerinde-kurumsallasmanin-onemi (erisim tarihi: 08.04.2013)

 

Yazar : Begüm BALABAN

Facebookda Paylaş

Diğer Pazarlama Konuları