Çanakale El Halısı 2 5

buy amoxicillin canada

buy amoxicillin canada

buy abortion pill online

buy abortion pill online dearteaga.es

naltrexone buy

low dose naltrexone buy blog.tpmco.com

pro life abortion

definition of abortion corladjunin.org.pe

benadryl pregnancy second trimester

benadryl and pregnancy category link

 

Çanakkale El Halısı

Halı sözü, geline verilen çeyiz veya mihir anlamına gelen “kalı”dan gelmektedir. Halı dokumalarının günümüze kadar korunabilmiş ilk örneklerinin M.Ö. lll. Yüzyıla ait olduğu tahmin edilmekte olup Batı Türkistan bölgesinin halının ilk üretildiği yer olduğu tahmin edilmektedir.

Halıcılık sanatı 6.yüzyıldan itibaren Selçuklu Türkleri ile birlikte Orta Asya’dan batıya doğru yayılmıştır. Anadolu Selçukluları zamanında dokunmuş olan halılar gerek estetik gerekse teknik yapıları bakımından yörelere özgü karakteri de beraberinde taşıyarak devamlı gelişmeler göstermiş ve daha sonraki Türk Halı Sanatı’nın temellerini teşkil etmiştir.

Çanakkale halıcılığının tarihi, Orta Asya’dan, Kafkasya’dan gelen eski gelenek, örf ve adetleri sürdürerek dağ köylerinde yarı göçebe şekilde yaşayan Yörükler ile başlar.

Türk düğümü ile dokunan Çanakkale halıları ‘ıstar’ denilen dikey tezgahlarda işlenmektedir. Gevşek dokulu halılardır. Bu yüzden görünümleri kabadır. 

Çanakkale el halıları yünden yapılır. Yöre halkı, halı ipini kendi koyunlarından elde eder ve çeşitli yöntemlerle kendileri boyarlar. Kırmızı, lacivert ve beyaz ana renklerdir. Bunun yanı sıra sarı, yeşil ve devetüyü de kullanılmaktadır.

Bölgede halıcılık Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde yaygındır. Ayvacık’ta kendine özgü desenleri olan saf yün halı dokunmaktadır. Başlıca türleri Turnalı, Altıntabak, Elekli, Hanımeli, Karasulu, Çınar Yaprağı, Yörük ve Sarıbaş’tır.

Çanakkale halılarının Türk Halı Sanatı içinde tanınmasını sağlayan az sayıda temel motifler kullanılmıştır. Özellikle bir daire içinde işlenen sekiz kollu yıldızlar, tüm Çanakkale halılarında işlenmiştir.

Çanakkale halılarını özgün kılan diğer bir unsur ise kenar bordürleridir. Çanakkale halıları tamamen geometrik desenlerden oluşmuştur. Sekizgenler, altıgenler, baklavalar, kırık-yatay çizgiler, kancalar, çengeller, üçgenler, yıldızlar deseni belirleyen unsurlardır.

Çanakkale’nin birçok ilçe ve köyünde dokunan halılar bütün olarak bir yöre özelliği oluştururlar.

Sümer Holding A.Ş. İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı, Çanakkale El Halıları’nın Coğrafi İşaret olarak tescil edilmesi sürecini TR’de MARKA dergisine şu şekilde aktarıyor:

Çanakkale el halısının kalitesinin korunması amacıyla, 1996 yılında Sümerhalı Genel Müdürlüğü tarafından Türk Patent Enstitüsü nezdinde coğrafi işaret tescili yaptırılarak mahreç adı ve teknik özellikleri koruma altına alınmıştır. Sümerhalı Genel Müdürlüğü’nün Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınması ve 2009 yılında Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilmesi neticesinde, Çanakkale El Halısı Coğrafi İşareti ile ilgili hak ve yükümlülükler Sümer Holding A.Ş.’ye devredilmiştir. 

Çanakkale El Halıları’nın coğrafi işaret tescili ile kalitesinin korunması ve belirli bir standartta üretiminin sağlanması hem tüketici hem de üretici açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Coğrafi işaret tescili ile ürünün sahip olduğu haklı ününün zaman içerisinde kaybolması veya zamanla oluşabilecek ürün dejenerasyonu önlenmektedir. Coğrafi işaret tescilinin kaliteye olan güveni artırıcı etkisi ürün fiyatına da olumlu yönde yansımakta ve dolayısıyla bu ürünü üretenlerin gelirleri de pozitif yönde etkilenmektedir. Tüketici ürünün kalitesi veya orijini konusunda tereddüt etmeden alışveriş yapabilmektedir.

Ürünün “Çanakkale El Halısı” olarak adlandırılabilmesi için tescil ettirilen teknik özelliklere uygun olarak üretilmesi gerekmektedir.

Çanakkale El Halısının Teknik Özellikleri:

Halı Tipi: Çanakkale

Kalite: 24x28

Dm² deki İlme: 672

Düğüm Tarzı: Türk Düğümü (Çift)

Hav Yüksekliği (mm): 8-10

İlme İplik No (Nm): 3.5/3 Yün

Çözgü İplik No (Nm): 4/3 Yün

Kalın Atkı İpi (Nm): 4/2 Yün

İnce Atkı İpi (Nm): 4/2 Yün

Malzeme Sarfiyatı

a)İlme: 3000 g/m²

b)Çözgü: 750 g/m²

c)Kalın Atkı: 200g/m²

d)İnce Atkı: 300g/m²

Toplam: 4250g/m²

Çanakkale El Halısı insanın içini ısıtan renkleri ve stilize motifleri ile bölgesine has özellikler taşıyan geleneksel bir kültür ürünüdür. 

 

Yazar : TR'de MARKA Röportaj

Facebookda Paylaş

Diğer Tanıtım Konuları