İstatistik Dünyası/ Ahmet GÜL 2 7

buy amoxicillin online

amoxicillin prescription no insurance

buy low dose naltrexone

buy naltrexone online cheap

low dose amitriptyline and alcohol

buy amitriptyline uk online

viagra pro mlade

viagra

İstatistik Dünyası/ Ahmet GÜL

İstatistik Dünyası’nın kurucusu ve şirket müdürü Ahmet GÜL’Ü okuyucularımıza daha yakından tanıtmak isteriz, bize kendinizden bahsedebilir misiniz?

1967 yılında Samsun-Havza'da doğdum. 1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik bölümünden mezun oldum. Mart 1991'de İstatistikçi olarak Devlet İstatistik Enstitüsünde göreve başladım. "Türkiye’de İllerin Gelişmişlik Seviyelerinin Belirlenmesi ve Temel Bileşenler Analizi ile Doğrusal Programlama Tekniklerinin Karşılaştırılması" konulu tezimle Nisan 1996'da Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünden Yüksek Lisans Derecesini aldım. 

2011 yılında 20 yıllık görevimden istifa ederek “İstatistik Dünyası” adıyla kurduğum şirketin başına geçtim. “İstatistik Dünyası” adıyla beraber çalıştığımız genç ve dinamik arkadaşlarımızın yanında tecrübeli akademisyen kadromuzla birlikte önemli projelere imza attık. Bireysel anlamda yüzlerce tez ve makalede istatistiksel değerlendirme ve analizlerle bilimsel çalışmaların daha kaliteli olmasına katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.

Ahmet Bey İstatistik ve İstatistikçi sizin tanımınızla nasıl anlatılabilir? 

İstatistiğin genel olarak bir tanımı var, ancak ben bu genel tanımı biraz daha farklılaştırarak istatistiği veriyi bilgiye dönüştürme sürecinde kullanılan yöntemlerin tümü olarak tanımlıyorum. İstatistik yöntemleri en etkili şekilde kullananlara da istatistikçi denir. Bu tanım bilimsel bir tanım değil, ancak istatistiği ve istatistikçiyi genel olarak açıklayan etkili bir tanım olduğunu düşünüyorum. 

İstatistik Dünyasını hayata geçirdikten sonra; istatistikçiye yeni bir vizyon ve çağımıza uygun mesleki bir bakış açısı getirmiş olduğumuzu düşünüyorum. 

“İstatistik Koçu” adıyla anılacak ve mesleki gelişimi sağlayacak yeni bir marka oluşturma çabasındayız. Kısaca özetleyecek olursak; bir araştırmada çalışma öncesi planlamayı yapan, örneklem planlarını oluşturan, araştırmayı yöneten ve yönlendiren, çalışma sonrasında elde edilen sonuçları meslek etiklerine uygun ve doğru bir şekilde değerlendirerek elde edilen verilerin bilgiye dönüştürülme sürecini çok iyi yürütebilen kişiye “İstatistik Koçu” denir. “İstatistik Koçu” tanımlamasına yapılacak her türlü katkı bizlere destek olacaktır.

İstatistiğe Kimler ihtiyaç duyar?

Bu sorunun cevabı aslında çok kısa ve net, bilgiye ihtiyaç duyan herkes… Bunu biraz açacak olursak, başta akademisyen ve profesyoneller olmak üzere araştırmacıların, kurum-kuruluşlarda orta ve üst düzey yöneticilerin, siyasetçilerin istatistiğe ve istatistik bilimine ihtiyaçları vardır.  Ancak bu saydığımız ihtiyaç sahiplerinin büyük bir bölümünün istatistik bilimine olan ihtiyaçlarından veya istatistikten haberdar olmadıklarını üzülerek izliyoruz. 

Türkiye’de istatistik bireysel çalışmalarda, başta tıp doktorları olmak üzere, diş hekimleri, hemşirelik bölümlerinde akademik çalışma yapan akademisyen hemşireler, eğitim bilimlerinde ve sosyal bilimlerdeki akademisyenler tarafından yaygın olarak kullanmaktadırlar. 

Akademisyenler, istatistiği kullanırken bir takım sıkıntılar yaşamaktadırlar. Yüzlerce tez ve makalelerin istatistiksel değerlendirme ve analizlerini bizlerden destek alan akademisyenlerle birlikte gerçekleştirmekteyiz.

Bu süreçte akademik çalışmalarda bilinçsiz istatistik kullanımının çok yaygın olduğunu tespit ettik.

Bazı çalışmalarda, istatistiksel analizlerin aynılarının tekrar kullanılması talep edilirken, bazı çalışmalarda ise, toplanan verilerin özelliklerine dikkat etmeden uygun olmayan istatistiksel analizler talep edebilmektedir. Bizler bu gibi taleplerle karşılaştığımızda elimizden geldiğince açıklamalar yapıp bilinçli istatistik kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. 

Yurt dışındaki prestijli dergilere Türkiye’den gönderilen makalelerin %80 e yakın kısmında istatistiksel hatalardan dolayı ya düzeltme veya reddedildiği görülmektedir. Ülkemizde yayınlanan bilimsel içerikli dergilerde de durum pek farklı değildir. Tıp Bilimleri Dergisinde yayınlanan bir çalışmada incelenen makalelerin %95,58’inde istatistiksel hatalar gözlenmiştir. Bu çalışmaların %73,99’ u düzeltmeler sonucunda yayınlanırken, diğerleri çalışma sahiplerine iade edilmiştir.

Yaptığımız istatistiksel analizlere dayalı yazılan pek çok makale, Avrupa ve dünya ölçeğinde A kategorisindeki tıp dergilerinde yayınlanmıştır. Bu bizim için gurur vericidir. 

İstatistik Dünya’sının faaliyet alanları nelerdir?

İstatistik Dünya’sını çok geniş bir yelpazeye hizmet vermeyi amaçlayarak kurduk ve bu hedefimize emin adımlarla yaklaşmaktayız.

Faaliyetlerimiz çerçevesinde hedeflerimizden bir tanesi de bireysel olarak istatistik bilimini kullanan akademisyenlerdir. Buradaki amacımız istatistik biliminin bilinçli ve doğru kullanımını arttırarak hem istatistiğe hem de istatistikçiye olan talebi arttırmaktır. 

Faaliyet alanlarımızdan bir diğeri ise kurumsal çalışmalarımız. Kurumsal olarak adlandırdığımız çalışmaları şu şekilde sıralayabiliriz.

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma projeleri, TÜBİTAK projeleri, Kalkınma ajanslarının projeleri, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası destekli projeler başta olmak üzere kamu ve özel kuruluşların projelerinde görev almaktayız.

Uygulama projelerinin yanında uzun süreli kurumsal destek projelerimizin bazılarından bahsedecek olursak;

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde çalışan ve yolcu memnuniyetinin tespit edilmesi ve Kalite Yönetim Sisteminin oturtulması kapsamında 2 yıl danışmanlık verdik. 

TUBİTAK destekli Okul Öncesi Sosyal Beceri Geliştirme Projesinde(OSBEP) ve Dünya Bankası Destekli yenilenen Ortaöğretim Programının Etki değerlendirme Projesinde istatistiksel çalışmalar gerçekleştirdik. Ayrıca Gıda Tarım Bakanlığı ve Konya Selçuk Üniversitesinin Avrupa Birliği Projesi kapsamında yer alan “Gıda Güvenliği ve Farkındalığı Projesi”nde görev aldık.   

SunExpres hava yollarına kalite yönetim sistemi gereği yolcu memnuniyetini ölçmeye yönelik bir yıllık danışmanlık hizmetimiz devam etmektedir.

Kısaca bireysel ve kurumsal anlamda çalışmalarında istatistik kullanan herkesimin ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz.

İstatistik birçok insana göre zor ve karmaşık bir bilim dalıdır… İstatistik konusunda sizden destek isteyen akademisyen veya uzmanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor musunuz? 

Evet, başlangıçta bu konuda çok sıkıntılar yaşadık, gerek akademisyenlerle gerek uzmanlarla yoğun bir şekilde çalıştığımız için istatistiksel uygulamalarda bizden ne istendiğini çok rahat algılayabiliyoruz. Ancak, istatistiksel uygulama talep edenler ile aynı dili konuşamamak zaman zaman bizleri de sıkıntıya sokabilmekte. 

İstatistik disiplini dışında olup da istatistik kullanmak isteyen uzmanların, istatistik kullanımında doğru bildikleri yanlışlıklar var maalesef. 

İstatistik disiplini dışında olup istatistik kullanmak isteyenlerin büyük bir bölümü,   sonuç odaklı düşünmekteler. Örneğin; yapılan çalışmalarının sonucunda bir “p” değeri istemektedirler. Bu p değerinin 0,05 den büyük veya küçük olması onlar için yeterlidir. Sonuçta p değeri 0,05 den büyük çıkarsa çalışmalarının hiçbir anlamının olmadığını düşünmektedirler. Oysaki istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmasa da yapılan çalışmada mutlaka tartışılması gereken kısımların olduğunu bilmeleri gerekiyor. Diğer bir doğru bilinen yanlış değişkenlerin ölçme düzeyleridir. Değişken ister kategorik olsun ister oransal veya eşit aralıklı düzeyde ölçülmüş olsun rahatlıkla her türlü analizi yapabilmektedirler. Kategorik düzeyde ölçülmüş bir veriye rahatlıkla matematiksel bir işlem uygulayıp ortalama alabilmektedirler. Bu ve benzeri sorunlar çalışmalarda iletişimi güçleştirmektedir.

Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için veya en aza indirmek için bizlerde elimizden geleni yapmaktayız.

İstatistik disiplini dışındaki istatistik kullanıcıları ile aynı dili konuşmak adına “İstatistikte Doğru Bilinen Yanlışlar” isimli seminerleri yapmaktayız ve yaygınlaştırma çabalarımız devam etmektedir.

Bunun dışında temel düzeyde istatistiksel analizlerin yapılabilmesi için “Uygulamalı Temel Veri Analizi” eğitimleri düzenlemekteyiz. 

Bu tür çalışmalardaki en temel amacımız bilinçli istatistik kullanımını arttırmak ve istatistik disiplini dışındaki istatistik kullanıcıları ile aynı dili konuşmaktır.

TR’de MARKA okuyucularına neler söylemek istersiniz?

Öncelikle TR’de MARKA yöneticilerine bize marka olma yolunda, marka bir dergide bu söyleşiyi yapma fırsatını verdikleri için teşekkür ederiz. TR’de MARKA okuyucularına söyleyeceklerim ise; yukarıda söylediklerimize ek olarak, çalışmalarında özgün olabilmeleri için kanıta ve bilime dayalı olarak çalışmalarını sürdürmeleri ve istatistiği bilinçli olarak kullanabilmenin yollarını aramalarıdır. 

Hiçbir zaman unutmamak gerekir, rakamlar yalan söylemez ancak insanlar rakamları kullanarak istediklerini söylerler. Sayısal verileri ve istatistikleri doğru okuyabilme özelliğimizi geliştirdiğimiz sürece rakamları kullanarak istediklerini söyleyen insanların karşısında kanıta ve bilgiye dayalı görüş bildirip savunma yapabiliriz.

Yazar : TR'de MARKA Röportaj

Facebookda Paylaş

Diğer Tanıtım Konuları