Dr. Logo/ İmza Kişiliği Deşifre Eder! 4 3

viagra

viagra homieinex.com

where to buy naltrexone

buy naltrexone

prednisolon kur

prednisolon kol

side effects of naltrexone injection

naltrexone side effects

Dr. Logo/ İmza Kişiliği Deşifre Eder!

Hepimizin hayatında harflerin ve dolaysıyla yazının önemi büyüktür. Yazı, dildeki sözcüklerin, duyguların, düşüncelerin belli işaretlerle; kâğıda, taşa, toprağa, tahtaya... dökülmüş biçimidir. Yaşamımızda vazgeçilmez bir yer kazanan yazı birden bire ortaya çıkmamıştır. Yazı, binlerce yıllık bir gelişme sürecinde sonra sistemleşmiş, bugünkü halini almıştır.

Bu gelişim sürecinde yazının kendine has bir sanatı oluşmuştur. Fransızcadan dilimize geçen tipografi, yazının bir forma sokulması yani yazının tasarlanmasıdır. Bu sanatı İcra eden tasarımcılar, tek bir yazı ailesi için bile uzun süre çalışmışlardır.

Grafik tasarımda, tipografinin önemi elbette ki çok büyüktür. Tipografi sayfa üzerindeki temel elemanların başında gelir. Yazı hem içerik olarak . hem de görsel olarak bir etkiye sahiptir. Resim, İllüstrasyon ya da renk kullanmadan grafik tasarımlar oluşturmak mümkündür fakat yazı ve tipografi grafik tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasında temel öğedir. Sadece tipografi elemanlarla da oldukça etkili tasarımlar elde etmek mümkündür.

Tipografide kurallar ve uygulamalar çeşitlilik gösterebilir. Ancak hataların aza indirilmesi, uzun süreli bir eğitimin yanında çok pratik yapmayı gerektirir. Tipografide en önemli

kural, karakterlerin doğru kullanımı değil, doğru görünmesidir. Bu da ancak profesyonel gözle görebilir, işte bu noktada yazının gerçek uzmanları amatörlerinden ayrılır.

Ayrıca harfler kişinin karakterini yansıttığından dolayı da tipografi, gerçek hayatı referans alır. Bu yansımalar el yazısında çok daha belirginleşir. Kimi zaman el yazısı, kişiliği yansıtan zengin bir gösterge olabilir.

Bir kimsenin el yazısını saklaması değiştirmeye çalışması çok güçtür. Kısa bir metin yazmak halinde yazıyı değiştirmek mümkündür. Fakat uzun bir yazı yazan kimse iradesini ne kadar kullanırsa kullansın asıl yazısını gösterecek şekilleri çizmekten kendini menedemez Genellikle yazıda yapılacak ufak bir değişiklik ile yazının tanınmaz hale geleceği kanaati yazısını değiştirmek isteyenleri yanıltır ve yazı mütehassısı ancak teferruata inhisar edebilecek olan kasıtlı değişiklikleri kolaylıkla bertaraf ederek yazının hakiki vasfını ve ana hatlarını çıkartabilir.

Son zamanlarda da el yazısını (ve imzayı) kimin yazdığını araştıran metot ve bu işle uğraşan saha oluşmuştur.

Boş kâğıtlara imza atılmaz uyarısına, imzanın kişilerin karakterine dair ipuçları verdiği uyarısını da ekleyelim.

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Tasarım Konuları