Satrancın Hikayesi 6 1

coreg

coreg

how long does it take for the abortion pill to work

how long does the abortion pill take to work

cialis 20 mg

tadalafil generico doc tracyawheeler.com

Satrancın Hikayesi

Satrancın ilk kez MS. 570’li yıllarda Hindistan’da oynandığını biliyoruz. Daha önce Çin’de de bu oyunun oynandığı rivayet ediliyor.

Rivayet olunur ki satranç oyununu bulan Brahman rahibi Şah’a dolaylı bir ders vererek ‘’Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın’’ demek istemiş. Şah da bu durumdan memnun görünmüş, ‘’Peki, oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen’’ demiş. Rahip bu olay üzerine Şah’ın alması gereken dersi hala almadığını düşünerek cevaben "Bir miktar buğday istiyorum" demiş.

"Sana bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday istiyorum. İkinci karesi için iki buğday, üçüncü karesi için dört buğday istiyorum. Böylece her karede, bir önceki karede aldığımın iki misli buğday istiyorum. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum" demiş. Şah, kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteye isteye üç beş tane buğday isteyen bu rahibin, küstahlığa varan alçakgönüllülüğüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş. "Hesaplayın. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin" demiş.

İnce hesap;

Hesaplama başlangıçta kolay ilerlemiş.

1.kareye bir buğday,

2.kareye iki buğday,

3.kareye dört buğday...

10.kareye gelindiğinde 1023 adet buğday tanesi vermeleri gerektiğini anlamışlar.

Rahibe üç - beş buğday habbesi verip göndereceklerini zannederlerken daha şimdiden bir avuç buğdaya gelip dayanmış hesapları. 15.karede 1.5 kilo buğday, 25.kareye gelince 1.5 ton olmuş. O ana kadar durumun ciddiyetinin pek farkında olmayan hesapçılar 31.kareye geldiklerinde bu işin şakasının olmadığını anlamaya başlamışlar. Çünkü 31.karede vermeleri gereken buğday miktarı 92 tonmuş.

49.karede 24 milyon ton buğday (Türkiye’nin bir yıllık buğday üretiminden fazla), 54.karede 771 milyon ton buğday (Dünyamızın bugünkü ölçülere göre bir buçuk yıllık buğday üretimi) ve nihayetinde 64.karede ulaşılan buğday miktarının bugünkü ölçülerde dünyanın 1500 yıllık buğday üretimine denk olduğunu fark etmişler.

Evet, uzun uzun anlattığımız bu hikayenin matematik dilindeki karşılığı şöyledir;

2º+2¹ +2²+2³+...+2 = 2 - 1 = 18 446 744 073 709 551 615

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Ara Geçiş Konuları