Estetik cerrahide özgün, bilimsel ve yeni bir yaklaşım; Gestalt Estetik 2 1

buy low dose naltrexone canada

buy naltrexone

naloxone and naltrexone are examples of

naloxone vs naltrexone

lexapro pregnancy class

lexapro pregnancy mikemaloney.net

Estetik cerrahide özgün, bilimsel ve yeni bir yaklaşım; Gestalt Estetik

Neyi nasıl görüyoruz; imaj, estetik cerrahi ve dönüşüm…

Gestalt

Nesneleri bütünsel algılama eğilimi gösterdiğimize inanılan bazı ilkeler bulunur. Beyin ve yakın hafıza bu ilkelere göre nesneleri görür ve kaydederek çalışır. Bu prensiplere göre benzer olanlar, tekrar edilenler, devamlılık gösterenler, birbirine yakın duranlar, ilgi veya ihtiyaç duyulan formlar bir bütün olarak ve ilk olarak algılanır. Uygulamada farklı disiplinler olsalar da, sanat ve estetik cerrahinin temel çekirdek birimi ve konusu işte bu algılanan bütüne ait olan formdur.

Gestalt, sistem içinde tek tek var olan parçaların birlikte ortaya çıkardıkları yeni oluşuma, bütüne verilen addır. Bir bütün olarak gestalt, dinlediğiniz bir müzik eserinde, ayrı ayrı tüm enstrümanların kendi özgün sesleri kadar, bir arada meydana getirerek zihnimizde oluşturdukları ve akılda kalan “bildik” melodidir. İnsan ve estetik algısında ise; örneğin yüze ait tüm yapı ve organların tek tek ve birbirleri ile beraberce oluşturulan formal beraberliğe “gestalt estetiği” denir.

Bir alan ve nesneye sahip üç boyutlu (fonksiyonunu da eklersek 4 boyutlu) bir organın yani formun değerlendirme ve algılama kıstası estetik standartlar ve gestalt ilkelerine göre olursa, oluşturulan bütünün adına gestalt estetiği adı verilir. İnsanlar bu gerçeği imaj olarak algılar. İmaj, değiştirilebilir bir algı formudur. Her imaj doğal olarak bir mesaj içerir. Verilen ve alınan ilk mesaj, birbirini tamamlayan parçaların bir arada oluşturdukları ve kendi formlarını arka plana çekerek beraberce yeniden meydana getirdikleri yeni bir oluşum ve formdur. Gestalt bu nedenle kişiden kişiye değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

Estetik cerrahi, bu alanda üzerinde çalıştığı organ veya dokulara kalıcı, düzeltici, yenileyici, düzenlemeler yap(maya çalış) an ve yeni gestaltler oluşturan bir cerrahi tıp disiplinidir. Gestalt estetik yaklaşımının gestalt terapi uygulamalarıyla bir ilgisi yoktur. Ortak noktaları ise bütünselliğe verdikleri önemdir.

Gestalt Estetik

Beden veya yüz üzerinde; alan, arka-plan nesne arası çok boyutlu ilişkinin kişiye özel değiştirilebilir formlarını içeren bütünsel ve algısal değerlendirme teoriğidir. Kişiden kişiye değişebilir, geliştirilebilir. Ana fikir bir bütünün, kendini oluşturan parçalarının (formlarının) tek tek toplamından daha farklı ve boyutlu bir oluşum olduğu görüşüdür. Cerrahi pratikte buna örnek, kişiye özel ve özgün yapılan estetik değerlendirmeler sırasında tüm yüz veya beden bölümlerinin birbirlerine olan yakınlık, derinlik, mesafe ve açı ile belirlenen çok boyutlu formlarının tanımlanmasıyla ortaya çıkar. Tek başına bir burun, arka plandaki elmacık kemiğinin çok belirgin veya geride olması nedeniyle, olduğundan daha büyük veya küçük algılanır. Ancak güzel bulunan şey, estetik algıya hitap eden dönüşümü uygun olarak gerçekleştirmiş olandır. Bu yaklaşımla, ufak ancak etkili dokunuşlarla tüm yüzün estetik denge

naltrexone

naltrexonealcoholismmedication.com when to take ldn sini ve algıyı (gestalti) değiştirebiliriz. Estetik cerrahi uygulamalarında gestaltist yaklaşım, kişinin cinsiyet, yaş, cilt ve beden yapısı kadar, çevre özellikleri ve kullandığı ilaçlardan beklentileri ile tüm tıbbi yaklaşımları bütünsel olarak ele alırken, ele aldığı organ ve ya imajın, alan içinde ve yakınındaki diğer tamamlayıcı formlarla olan çok boyutlu ilişkisini bütünsel anlamda değerlendirmektir.

Gestalt estetik kliniğinde; beklentilerinize, imajınıza, görünümünüze ait tamamlayıcı öneriler bu özel ilkeler eşliğinde size sunuluyor. Cerrahi içermeyen birçok teknik ve dokunuşla yüze, beden giysiniz olan cildinize ve görünümünüze tazelik kazandırabilir, imajınızı (gestaltinizi) kolayca istediğiniz forma dönüştürebilirsiniz.

fiogf49gjkf05
Yazar : Nedim Sarıfakıoğlu

Facebookda Paylaş

Diğer Tanıtım Konuları