Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim? 5 1

zoloft pregnancy lawsuit

zoloft and pregnancy first trimester

viagra prodej

viagra prodej

naltrexone reviews webmd

naltrexone reviews for weight loss 1world2go.com

Markamı Neden Tescil Ettirmeliyim?

•Türk Patent Enstitüsü’nce marka hukuku açısından koruma sağlayabilmem için…

•Türk Patent Enstitüsü'nce tescil edilmemiş bir markanın hukuken kullanıcısına ait olmadığını bildiğim için…

•Tescil işlemi ile 3. kişilere marka üzerindeki hak sahipliğimi duyurabilmem için…

•Başka firmalarca -aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer mal ve/veya hizmetlerin- yıllarca yatırım yaptığım markamın kullanılmasını önlemek için…

•Markanın 3.şahıslara devri, lisans konusu olabilirliği, rehin veya teminat olarak gösterilebilirliğini sağlamak için…

•Marka tesciliyle 10 yıllık bir koruma sağlayıp, 10 yıllık süre sonunda yatırılacak bir harç vasıtasıyla tescil işlemini yenileyebilmem için…

•TSEK belgesi başvurularında, TR uzantılı domain (web adresi) taleplerinde ve benzeri şekildeki resmi başvurularda bulunabilmem için…

•Başka ülkelerde tescilli markaları, ancak Türkiye’de tescil edilince koruyabileceğim için…

•Avrupa Birliği uyum yasalarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de ticari faaliyette bulunan tüm firmaların, kalite standartlarının yakalaması ve marka tescilinin yaptırılması zorunlu hale geldiği için…

Patent/ Faydalı Modelimi Neden Tescil Ettirmeliyim?

•Başkaları tarafından tescil ettirilen buluşumun patent hakkının başkaları tarafından kullanılmasına engel olmak için…

•Tescil edilmeyen buluşların, kamusal bilgi hükmünde olup, herkesin kullanımına açık hale geldiğini bildiğim için…

•Buluşa harcadığım emek, zaman ve paranın serbest piyasada kayba uğramaması için…

• Buluş ortaya çıktıktan sonra, üretiminin araştırma aşaması kadar pahalı olmayacağından, herkes tarafından üretilebilir olmasını engellemek için…

• Buluşa ulaşana kadar katlandığım maliyetlerden dolayı, rakiplerimin buluşumu üstlenip, benden daha

 karlı olarak işe başlamasını önlemek için…

•Bilgi ve tecrübelerimin ürünü olan buluşumun ticari gelirinden faydalanamaz hale gelmemek için…

•Yaratıcı yetenekleri buluş yapmaya;iş adamlarını da, yapılan buluşları değerlendirmeye teşvik etmek için…

Yazar :

Facebookda Paylaş

Diğer Tema Dışı Konuları