İnternet Satın Alma Kararını Ne Kadar Etkiliyor?

abortion pill online Philippines

where can i get the abortion pill philippines clearmindsoftware.com abortion pill over the counter ph

buy sertraline

buy sertraline uk

symbicort generico

symbicort generico thiscodebytes.com symbicort inhaler generic

sertraline without prescription

buy sertraline 50mg

buy naltrexone online

naltrexone buy uk go can you buy naltrexone over the counter

symbicort inhaler side effects

symbicort inhaler steroid blog.icefire.ca symbicort generic equivalent

buy abortion pill

abortion pill online usa

where can you buy the abortion pill

buy abortion pill

ru 486 abortion pill where to buy

where can you buy the abortion pill mooremediaone.com buy abortion pill online safely

lexapro and weed safe

lexapro and weed trip website lexapro vs weed

abortion pill over the counter in usa

buy abortion pill online usa jihying.com buy abortion pill online usa

zantac

zantac onderdewatertoren.nl

zyrtec

zyrtec meganvaughan.co.uk

tadalafil prezzo

cialis generico

lamictal pregnancy birth defects

lamictal pregnancy autism

İnternet Satın Alma Kararını Ne Kadar Etkiliyor?

İnternetin alışveriş alışkanlarını değiştirdiğini günlük hayata baktığımızda anlamak mümkün. Genç nüfus internetten alışverişe çoktan adapte olurken, Türkiye’de yayınlanan reklam filmlerinden anlayabileceğiniz üzere şirketler hedefini çoktan 40 yaş ve üzeri kullanıcılara çevirmiş durumda.

Nitekim Nielsen‘in küresel çaptaki son araştırmasından çıkan sonuçlar, internetin alışveriş tercihleri üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne seriyor. Belirtilene göre yeni bir elektronik ürün satın almak isteyen kişilerin %81′inde internet önemli rol oynuyor. Alet, cihaz ve araç sınıfında bu oran %77 olurken, internetin satışlardaki etkisi kitaplarda %70, müzikte ise %69′u bulabiliyor.

Araştırma sonuçlarına bakıldığında internetin genel tüketim ihtiyaçlarında da belirleyici olduğu görülüyor. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bilincin artışıyla birlikte yiyecek ve içecek konusunda kullanıcıların %62′si internetten yararlanıyor. Bu oran benzer bir şekilde kişisel temizlik (%62) alanında da kendini gösterirken, diğer kategoriler internet sağlık ve ilaçlar konusunda %61 ve saç bakımında %60 şeklinde sıralanıyor.

Bunlara ek olarak rapor, araştırmaya katılanların yarısından fazlası yeni giyim ürünleri (%69) ve otomobil (%68) satın alma konusunda interneti önemli bulduğunu ortaya çıkarıyor. ABD’ye özel araştırmada ise genel tüketici davranışı küresel verilere benzerlik gösterirken, sadece giyim konusunda katılımcıların yarısından çoğu (%52) interneti önemli bulmuyor.

Sosyal medyanın da tüketicilerin karar verme mekanizmalarına etki eden unsurlar arasına girdiğine dikkat çekilen rapora göre, elde edilen bulgular internet erişiminin bulunduğu 58 ülkeden 29 bin katılımcı üzerinde gerçekleştirilen anketlerden sağlanmış.