Türkiye'de Bağımsız Sinema
Türkiye’de sinemanın Yeşilçam dönemi 1990 yıllarda biterken Türkiye sineması önemli bir kriz dönemi içine girmiştir. Aslında bir yönüyle bütün dünyanın belli şekillerde etkilendiği bir dönemdir...
Senarist&YönetmenCaner ERZİNCAN
15 Dakikada Opel!
Kalem ve bir kağıt eşliğinde düşünülmüş logo tasarımının ilk hatları işlenmeye başlar. Adım adım, üzerine yeni revizeler işlenir. Öyle bir kıvama gelmelidir ki, logodan çıkarılacak her hangi bir parça eğer bütünü bozuyorsa, işte o zaman logonun bütünlüğü sağlanmış demektir.
TR'de MARKA
Dijital Dünya Çağının Yaratıcısı : STEVE JOBS
“Noktaları ileriye bakarak birleştiremezsiniz; onları sadece geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine inanmanız gerekiyor. Güvenmelisiniz; tanrıya, cesaretinize, kaderinize, hayata, karmaya, herhangi bir şeye...
Endüstriyel Futbol ve Markaların Yönetimi
“Futbolun küreselleşmesi, güzel oyun futbolu bitiriyor mu” kitabının yazarı John Samuels’e göre: Futbolda iki türlü güç vardır. Bunlardan birisi manevi güç (seyircilerin gücü) diğeri ise maddi (paranın gücü) güçtür.
Yrd. Doç. Dr.Mehmet BAŞ
Coğrafi İşaretler / Samsun Simidi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, (coğrafi işaret alınması için) Samsun Simit’ini tescilledi
Keçiören Belediyesi/ Mustafa AK
Keçiören’in turizm destinasyonu olabilecek bir yer olduğunu düşünüyoruz. Yani Ankara’yı gezmeye gelen birisi sadece gidip kaleyi görmemeli. Bu işin turizm boyutu, bunun yanında bir de kültürel çalışmalarla, Keçiören’in...
TR'de MARKA Röportaj
Osmanlı Bağlamında Bir Erken Modern Tüketim Kültürü
Tüketim kültürü; modernleşme, küreselleşme, bunlara bağlı olarak kapitalizmin yaygınlaşması, pazarlama tekniklerinin çoğalması, çeşitlenen medya sayesinde kültürler arası iletişimin artması ve endüstriyelleşme gibi birçok dinamikle ilişkilendiriliyor...
Dr.Emine Gül KARABABA
Fotoğraf Sanatçısı / Ali Rıza AKALIN
Fotoğraf Benim İçin Hayatımın İzdüşümü...
TR'de MARKA Röportaj
Kâr Amacı Olmayan Kurumlar için Stratejik Pazarlamada 7P Kuralı
1960’larda E. Jerome McCarthy tarafından oluşturulan pazarlamanın 4P Kuralı (ya da diğer adıyla pazarlama karması), uzun bir süre stratejik pazarlamanın en temel kavramlarından biri olarak görülmüştür. 4P kavramına göre stratejik...
TEPAV AraştırmacıNihan SIRIKLIOĞLU